Saltar al contenido

Kulturella rörelser i Europa under 1900-talet

Under 1900-talet fanns det många kulturella rörelser i Europa som hade en betydande påverkan på samhället och hur konst skapades och konsumerades.

Här beskriver vi några av de viktigaste rörelserna:

Contenidos

Surrealism

Surrealismen var en konstnärlig och litterär rörelse som uppstod i Frankrike på 1920-talet. Syftet var att utforska det undermedvetna och drömvärlden. Surrealistiska konstnärer och författare trodde att genom att befria det undermedvetna kunde de frigöra kreativitet och fantasi. Salvador Dalí, René Magritte och Joan Miró var några av de mest kända surrealisterna.

Dadaism

Dadaismen var en annan konstnärlig och litterär rörelse som uppstod i Europa på 1910-talet. Syftet var att bryta med konventioner och normer för konst och litteratur. Dadaisterna trodde att traditionell konst och litteratur hade förlorat sin betydelse och värde. Marcel Duchamp, Hans Arp och Tristan Tzara var några av de mest kända dadaisterna.

Expressionism

Expressionismen var en konstnärlig och litterär rörelse som uppstod i Tyskland i början av 1900-talet. Syftet var att representera känslor och stämningar direkt och utan filter. Expressionistiska konstnärer trodde att verkligheten inte kunde representeras objektivt, utan snarare skulle tolkas genom känslor och stämningar. Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde och Franz Marc var några av de mest kända expressionisterna.

Pop Art

Popkonst var en konstnärlig rörelse som uppstod i Storbritannien och USA på 1950-talet. Syftet var att integrera populärkultur i konsten och utmana traditionella uppfattningar om vad konst är. Popkonstnärer trodde att konst kunde vara roligt och tillgängligt för alla. Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Richard Hamilton var några av de mest kända popkonstnärerna.

Bauhaus

Bauhaus-skolan var en designskola som grundades i Tyskland 1919. Syftet var att kombinera hantverk och teknologi för att skapa en ny form av funktionell och tillgänglig design. Bauhaus-studenter arbetade inom en rad medier, inklusive arkitektur, grafisk design och möbeldesign. Walter Gropius, Paul Klee och Wassily Kandinsky var några av de mest kända Bauhaus-konstnärerna.

Cookies